آزمایشگاه حجم

وجود یک آزمایشگاه پیشرفته جرم سبب شده است آزمایشگاه حجم آصال بتواند با بالاترین دقت ممکن کالیبراسیون تجهیزات دقیق حجمی مانند انواع سمپلرها , سرنگ ها , دیسپنسرها و... را انجام دهد.

 

حجم

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

پیپت های پیستونی

1 to 100 µL

0.015 µL

100 to 1000 µL

(0.002+0.117V(mL)) µL

1000 to 10000 µL

(0.032+0.112V(mL)) µL

2

بورت های پیستونی و سرنگ

1 to 100 µL

0.015 µL

3

دیسپنسر

1 to 100 µL

0.015 µL

100 to 1000 µL

(0.002+0.117V(mL)) µL

1 to 200 mL

0.012% rdg

4

رقیق کننده ها

5 to 100 µL

0.015 µL

100 to 1000 µL

(0.002+0.117V(mL)) µL

1 to 100 mL

0.012% rdg

5

بورت و پیپت های شیشه ای

0.1 to 1 mL

(0.002+0.117V(mL)) µL

1 to 1000 mL

0.012% rdg

 

 

 

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

6

استوانه های مدرج و بالن

5 to 10000 mL

0.012% rdg

7

پیکنومتر

5 to 200 mL

0.012% rdg

بازگشت به صفحه قبل >>

سبد خرید
  • 0
  • 0

سبد خرید

آیتم حذف شد. کنسل حذف