آزمایشگاه سختی

 تست سختی انواع فلزات , کالیبراسیون , تست بلاک های سختی , کالیبراسیون دستگاه یونیورسال سختی و همچنین کالیبراسیون سختی سنج های لاستیک , پلاستیک و پلیمر , با استفاده از به روزترین تجهیزات در این آزمایشگاه انجام می گیرد.

 

سختی سنجی

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

دستگاه سختی سنجی به روش مستقیم

(برینل-ویکرز-راکول)

2 to 3000 kg.f

0.5% rdg

2

فرورونده (ایندنتور) دستگاه سختی سنج

Diameter: 1 to 13 mm

Angle: 136˚ , 120 ˚

0.05 mm

30̋

3

دستگاه سختی سنج راکول به روش غیرمستقیم

20 – 70   HRC

60 – 100 HRB

45 – 95   HRA

0.5% HRC

0.5% HRB

0.5% HRA

4

دستگاه سختی سنج برینل به روش غیرمستقیم

110 – 420 HB 2.5/187.5

1.6 rdg

5

دستگاه سختی سنج ویکرز به روش غیرمستقیم

190 – 830 HV30

195 – 745 HV5

2% rdg

6

تست بلوک سختی راکول

20 – 70 HRC

60 – 95 HRB

62 – 82 HRA

0.5% HRC

0.5% HRB

0.5% HRA

7

تست بلوک سختی برینل

110 – 420 HB 2.5/187.5

1.6 rdg

8

تست بلوک سختی ویکرز

190 – 830 HV30

2% rdg

9

سختی سنج لاستیک و پلاستیک

0 – 100 Shore

A-B-C-D

0.001%

 

بازگشت به صفحه قبل >>

سبد خرید
  • 0
  • 0

سبد خرید

آیتم حذف شد. کنسل حذف